Design a site like this with WordPress.com
Get started

اعدامها را متوقف زندانیان عقیدتی را آزاد و با معترضان گفتگو کنید!

چرا اعدام؟

در اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد، بیش از ۵۲۵ نفر از معترضان که ۷۱ نفر از آن‌ها کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و همچنین ۶۸ نفر از ماموران انتظامی و امنیتی کشته شده‌اند. بیش از ۵۰ نفر از معترضان در دادگاه‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایرن محکوم به اعدام یا در معرض این محکومیت قرار دارند و تا کنون چهار نفر از محکومان اعدام شده‌اند [ ۱ ] .

ما چنین خشونت‌هایی را بشدت محکوم و با خانواده همه قربانیان خشونت بویژه خانواده آن کودکان عزیز ابراز همدردی می‌کنیم.

خشن‌ترین و زیان‌بارترین شکل خشونت، خشونت ناشی از اعدام است. از این رو ما طی نامه‌ای [ 2 ] خواهان توقف این خشن‌ترین شکل خشونت شده‌ایم.

ما خشم نسبت به خشونت را به اندیشه، اندیشه خود را به نیرو و نیروی خود را به گام‌هایی سنجیده برای تغییر تبدیل می‌کنیم تا فردایی روشن و صلح‌آمیزی برای فرزندان ایران رقم زنیم.

جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران


۱  خبرگزاری هرانا، ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱

https://www.hra-news.org

این نامه در وبگاه زیر قرار دارد و امضای آن برای همگان آزاد است.

https://chng.it/RtsHMc6d